måndag 3 mars 2008

integrationsobservation nr 1

I DN 080301 kunde man läsa att en svensk-somalier citerades när han stod i en tambur hos en av familjerna i Rinkeby där faderns häktats misstänkt för terrorbrott. Jag vill kommentera hans tankar och samtidigt fråga DN.

1.
Den citerade sade att säkerhetspolisen kan komma in i vilket hem som helst i Sverige och häkta personer utan förvarning.
Kommentar: Ja det är därför vi har Säpo och polisen. De ska kunna häkta misstänkta utan förvarning.

2. Den citerade sade att detta kommer inte drabba reportern för han heter inte Mohammed.
Kommentar: Urbota dumt sagt i vredesmod. Naturligtvis finns starkare häktningsgrunder än förnamn hos Säpo

3. Den citerade sade vidare att Mandela också betecknats som terrorist.
Kommentar: Detta är att ta till helgonlika gestalter för något annat syfte än att diskutera sakfrågan. Mandelas insats är inte jämförbar med hela världens frihetskämpar, terrorister eller aktivister.

Till DN: Varför skriver ni sådant som uppenbarligen ger en bild av svensk-somalier som oinformerade, fördomfulla och frusterade ? Kontentan av att läsa artikeln är att man tror att somalier inte kan tänka klart i utsattasituationer och med de är de lika vilka svenskar som helst. Men man citerar inte svenskar som står förbannad i någons lägenhet och vräker ur sig otidigheter.

Å andra sidan vore det fel att censurera vad någon säger bara för att denne har ett icke-svenskt ursprung. Så resonerar nog DN och många journalister. Problemet är att alla korta korkade inlägg som görs samlas till en bild av hur man tänker i de invandrartäta förorterna och vips har rasismen fått fäste. Ska man då censurera ? Ja ibland ska man, särskilt om de man vill citerade (knappast intervjuade stående i en hall...) är i affekt och reportern inser lätt att det kan tolkas fel

Inga kommentarer: