fredag 20 mars 2009

Arbetsmarknadsförslag 1

Som arbetslös lärare vänder jag mig mot att jag inte kan ta arbete som lärarvikare.

Saken är principiell men drabbar mig och tusentals övriga arbetslösa som vill arbeta men inte får pga regler om bemanningsföretag.

Enligt AMS regler från 1996 kan den som vill åta sig uppdrag från ett bemanningsföretag (i mitt fall Lärarförmedlarna) inte uppbära ersättning för de dagar man inte arbetar åt bemanningsföretaget. Se AMS Meddelande nr 5/1996.

Låt mig ge ett exempel:
Om en skola ringer mig måndag och torsdag och ber mig arbeta kan jag stämpla akassedagar tis- onsdag. Men om skolan har ett avtal med Lärarförmedlarna (för att inte själva ringa runt på mornarna till ev vikarier) som i sin tur ber mig gå dit mån och torsdag gäller detta inte. Jag blir utan pengar tis-onsdag och riskerar i fortsättningen betraktas som tillsvidare anställda av Lärarförmedlarna och bli utan akassa helt.

Konsekvenser: Jag kommer alltså inte att ta emot uppdrag alls från Lärarförmedlarna trots att de gärna vill anställa mig från dag till dag beroende på tilllgång, något som jag godtar. Akassan och staten får betala ut mer pengar än om jag arbetade men så är reglerna.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation
försökte under förra regeringens tid få ändring men gick bet uppger deras jurist Anders Wickander.

Även Arbetsförmedlingen själv har påpekat problemet flera gånger även för arbetsmarknadsdepartementet undere SO Littorin (m) men ej lyckats enligt verksamhetchef Jan-Olof Dahlgren. Bemanningsföretagen vill naturligtvis ha till en ändring och har fått viss uppmärksamhet i Rapport 2007 och Unionens tidning Kollega 2008 men sedan har detta tydligen svårgripbara ärende bordlagts. Är det Arbetslinjen eller någon annat som styr ointresset ? De som vill jobba får inte. Märkligt

tisdag 17 mars 2009

Skolförslag 2: Tillsätt forskargrupp om skolforskning

2009-03-17

Till statsråden Jan Björklund och Lars Leijonborg,
Regeringskansliet
Stockholm

Jag skriver till er för att uttrycka mitt stöd i ert engagemang för svensk skola. Nu senaste hörde jag Jan Björklund tala vid FP Stockholms årsmöte 090311och även i SVTs morgonprogram samma dag i debatt med pedagogikprofessor Mats Ekholm. Det är ett stort arbete att vända den svenska skolan och Jan Björklund m fl inom alliansen och partiet kommer möta mer motstånd framöver fruktar jag.

Företrädare för den misslyckade skolan finns inom alla partier och det gäller att driva linjen att fakta ska fram och forskning kan förklara varför det blivit så illa. I Mats Ekholms förvarslinje finns mycket forskning som han tar fram för att bevara status quo (http://sites.google.com/site/barnuppropet/ ). Det gäller att göra sammaledes, dvs dra fram fakta i ljuset från pedagogisk forskning av rang. Idag finns tyvärr bara modiga forskare från andra ämnen som orkat se problemen i svensk skola; språkvetaren Inger Enkvist, etnologen Jonas Frykman och statsvetaren Karin Hadenius vad jag vet.

Jan Björklunds iver att komma till rätta med de enorma problem som finns behöver alltså stöd från forskning och därmed vill jag presentera ett förslag:

1. Tillsätt en forskargrupp med ett par doktorander, en halv forskartjänst under en professor vid ett välrenommerat universitet med uppdrag att bearbeta de ovedersägligt dystra fakta om svenska grundskoleelevers resultat (Skolverkets PM till regeringen 090129 ) och Skolverkets rapport 2008 ”Studieresultat i gymnasieskolan - avbrott och slutbetyg utan grundläggande behörighet”. I Svenska Dagbladet 080839 ges en översikt av problemen (www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1639345.svd )

2. Ge gruppen direktiv att analysera materialet utifrån kriterier som de flesta lärare och forskare känner till. Direktiven ska vara vida nog att ge utrymme till olika tolkningar, dvs inget beställningsuppdrag med förutfattade meningar.

3. Gruppen ska sedan ge perspektiv på skolans uppdrag och problem. Lösningar kan presenteras men i sista hand avgöras i vederbörlig demokratisk ordning.

Jag kan bistå med kontakter inom forskarvärlden om det finns behov eller ytterligare förklara mitt förslag.


Hälsningar,

Jan Sjunnesson Rao

Skolförslag 1: om Stockholms gymnasieintagning

2009-03-16

Till Skolroteln
Stockholms stad


Förslag angående Gymnasiemässan i Älvsjö och webbtjänster för gymnasieintagning

.

Varje höst marknadsförs gymnasier i Stockholms län på Älvsjömässan. Det är ett unikt evenemang med mycket stök och viktig information om vartannat. Vad som saknas bland glada rockband från musikskolor och trötta gäng med för många kataloger i händerna är en likformigt utformad saklig information om varje skola.

För att kunna fatta beslut krävs välinformerade elever och föräldrar, något som inte mässan bidrar till. Tvärtom liknar den mest en mångelplats där de fräckaste montrarna vinner elevernas val. För att möta ett reellt informationsbehov behöver Stockholms skolrotel agera för att göra evenemanget och hela skolvalet mer genomtänkt för stadens och för länets skull.

Det finns initiativ att bygga vidare på men det brister i samsyn och i valda kriterier.

Ett samlat informationsutbud för jämförelse utifrån några kriterier finns för Stockholmsgymnasier på stadens webb:

http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=ee756226a1914c6d9582eed28a52ff37


Anordnaren av mässan, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har en egen webbtjänst för gymnasieantagningen, www.gymnasieintagning.se där vissa jämförelser kan göras mellan skolor i länet, men inte alla. Däremot finns överenskommelser att information om examinationsgrad, medelbetyg, högskolebehörighet ska presenteras på varje skola men dels är inte alla kommuner med i detta, dels finns inte informationen centalt sökbar på samma vis. Både pdf och textfält används vilket förvirrar.
KSL vill givetvis ha samma villkor och har kommit överens men det verkar stå still med implementeringen( se http://www.ksl.se/Default.aspx?tabIndex=3&tabId=156 ).
I KSLs webb finns sökning ned till länets alla gymnasieprogram men på vägen dit har många elever och föräldrar givit upp. Att se en skolas hemsida ger inte samma information som att se hur många som gått ut med examen eller intagningspoäng eller antal behöriga lärare osv.

Det finns ytterligare en webbtjänst för gymnasieval, Skolverkets www.utbildningsinfo.se. Där finns de fakta som jag efterlyser men för att komma dit måste man veta att den finns. Varken Stockholms stads jämförelser på webben eller KSL upplyser om att man måste klicka dit för att kunna göra vettiga jämförelser. Denna söktjänst har alla de ingredienser jag efterlyser men är alltså inte samkörd med stadens eller länets söktjänster.

I stadens webb finns jämförelser utifrån vad elever har svarat i enkäter från USK 2 år tidigare i sk nöjdhetsmått, dels utifrån "kunskap och lärande", dels utifrån "trygghet och relationer" men inget mer. Inga hårdfakta. Att elever rankar skolor är inget nytt och den informationen ska med men även basfakta.


Vad som saknas på mässan och på webben är alltså kortfattad saklig information som leder elever och föräldrar rätt utifrån mer hårdfakta än vad elever varit nöjda/missnöjda med.


Man kan tänka sig tio frågor på en A4 där varje gymnasieskola svarar och lägger fram svaren på tydligt sätt i sin monter på Älvsjömässan och som pdf på skolans webb och i en tydlig söktjänst från KSL (förslagsvis www.gymnasieintagning.se integerad med Skolverkets Utbildningsinfo.se)

Antal elever i skolan ( finns i stadens webb)
Antal behöriga lärare (finns i stadens webb)
Nöjda elever i lärande och trivsel (finns i stadens webb)
Antal elever/lärare,
Antal avångselever med fullständiga avgångsbetyg de tre senaste åren
Skolmatavgift
Medelvärden på intagningspoäng från grundskola per program de senaste 3 åren,
Antal elevvårdsanställda


De flesta av dessa kriterier är alltså framförhandlade i KSL och finns i Skolverkets webb redan men presenteras inte fullt ut i någon av de tre söktjänsterna och dels inte samlade på ett tydligt sätt på mässan.


Jag föreslår att Skolroteln Stockhom stad tar dessa förslag i beaktande angående stadens information till gymnasister och utvecklingen av KSLs utbildningsinformation.

Hälsningar,

Jan Sjunnnesson Rao

tisdag 10 mars 2009

onsdag 4 mars 2009

Mera samtidsböcker

Som en motvikt mot dessa (höger?) hökar har jag nu, 3 veckor senare, begravt mig i (fd vänster?) vänner

Vårt sekel är reserverat åt lögnen, Olof Lagercrantz (bra bett i gubben)
Vårt behov av Olof, vänbok till OL (verserade hyllningar men vad kan man vänta sig ?)
Utan facit, Göran Rosenberg (klok karl men inget som bränns)
Jan Myrdals bästa 1957-2003 (skållhet. JM läste Strindbergs Inferno som 10åring och har inte slutat)
Fadedrn, sonen och den heliga motorcyklen, Sven Lindqvist (tja, beläst uppvisningmen lite segt tilltal)
Hotell Erfarenheten, roman Claes Hylinger (nja. ingen patafysik vad jag kunde se)
Radikal resa, Peter Ölund (gammal situationist jag kände typ 77.)
Svensk drömtid, Torbjörn Elensky (knappast traditionell mesvänster, bra DN skribent)

Ingen kvinna så långt man kan se. Edkvist och Andersson går som män. Försökte med Joan Didion men den slant.

Någon som kan rekommendera ngt läsbart om svensk eller global samtid utan världsförbättrarpatos á la N Klein ? Gärna frunns.