tisdag 17 mars 2009

Skolförslag 1: om Stockholms gymnasieintagning

2009-03-16

Till Skolroteln
Stockholms stad


Förslag angående Gymnasiemässan i Älvsjö och webbtjänster för gymnasieintagning

.

Varje höst marknadsförs gymnasier i Stockholms län på Älvsjömässan. Det är ett unikt evenemang med mycket stök och viktig information om vartannat. Vad som saknas bland glada rockband från musikskolor och trötta gäng med för många kataloger i händerna är en likformigt utformad saklig information om varje skola.

För att kunna fatta beslut krävs välinformerade elever och föräldrar, något som inte mässan bidrar till. Tvärtom liknar den mest en mångelplats där de fräckaste montrarna vinner elevernas val. För att möta ett reellt informationsbehov behöver Stockholms skolrotel agera för att göra evenemanget och hela skolvalet mer genomtänkt för stadens och för länets skull.

Det finns initiativ att bygga vidare på men det brister i samsyn och i valda kriterier.

Ett samlat informationsutbud för jämförelse utifrån några kriterier finns för Stockholmsgymnasier på stadens webb:

http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=ee756226a1914c6d9582eed28a52ff37


Anordnaren av mässan, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har en egen webbtjänst för gymnasieantagningen, www.gymnasieintagning.se där vissa jämförelser kan göras mellan skolor i länet, men inte alla. Däremot finns överenskommelser att information om examinationsgrad, medelbetyg, högskolebehörighet ska presenteras på varje skola men dels är inte alla kommuner med i detta, dels finns inte informationen centalt sökbar på samma vis. Både pdf och textfält används vilket förvirrar.
KSL vill givetvis ha samma villkor och har kommit överens men det verkar stå still med implementeringen( se http://www.ksl.se/Default.aspx?tabIndex=3&tabId=156 ).
I KSLs webb finns sökning ned till länets alla gymnasieprogram men på vägen dit har många elever och föräldrar givit upp. Att se en skolas hemsida ger inte samma information som att se hur många som gått ut med examen eller intagningspoäng eller antal behöriga lärare osv.

Det finns ytterligare en webbtjänst för gymnasieval, Skolverkets www.utbildningsinfo.se. Där finns de fakta som jag efterlyser men för att komma dit måste man veta att den finns. Varken Stockholms stads jämförelser på webben eller KSL upplyser om att man måste klicka dit för att kunna göra vettiga jämförelser. Denna söktjänst har alla de ingredienser jag efterlyser men är alltså inte samkörd med stadens eller länets söktjänster.

I stadens webb finns jämförelser utifrån vad elever har svarat i enkäter från USK 2 år tidigare i sk nöjdhetsmått, dels utifrån "kunskap och lärande", dels utifrån "trygghet och relationer" men inget mer. Inga hårdfakta. Att elever rankar skolor är inget nytt och den informationen ska med men även basfakta.


Vad som saknas på mässan och på webben är alltså kortfattad saklig information som leder elever och föräldrar rätt utifrån mer hårdfakta än vad elever varit nöjda/missnöjda med.


Man kan tänka sig tio frågor på en A4 där varje gymnasieskola svarar och lägger fram svaren på tydligt sätt i sin monter på Älvsjömässan och som pdf på skolans webb och i en tydlig söktjänst från KSL (förslagsvis www.gymnasieintagning.se integerad med Skolverkets Utbildningsinfo.se)

Antal elever i skolan ( finns i stadens webb)
Antal behöriga lärare (finns i stadens webb)
Nöjda elever i lärande och trivsel (finns i stadens webb)
Antal elever/lärare,
Antal avångselever med fullständiga avgångsbetyg de tre senaste åren
Skolmatavgift
Medelvärden på intagningspoäng från grundskola per program de senaste 3 åren,
Antal elevvårdsanställda


De flesta av dessa kriterier är alltså framförhandlade i KSL och finns i Skolverkets webb redan men presenteras inte fullt ut i någon av de tre söktjänsterna och dels inte samlade på ett tydligt sätt på mässan.


Jag föreslår att Skolroteln Stockhom stad tar dessa förslag i beaktande angående stadens information till gymnasister och utvecklingen av KSLs utbildningsinformation.

Hälsningar,

Jan Sjunnnesson Rao

1 kommentar:

Helena von Schantz sa...

Allt du föreslår borde vara rena självklarheterna. Beklämmande att en sådan gycklarnas marknad får fortgå.