tisdag 17 mars 2009

Skolförslag 2: Tillsätt forskargrupp om skolforskning

2009-03-17

Till statsråden Jan Björklund och Lars Leijonborg,
Regeringskansliet
Stockholm

Jag skriver till er för att uttrycka mitt stöd i ert engagemang för svensk skola. Nu senaste hörde jag Jan Björklund tala vid FP Stockholms årsmöte 090311och även i SVTs morgonprogram samma dag i debatt med pedagogikprofessor Mats Ekholm. Det är ett stort arbete att vända den svenska skolan och Jan Björklund m fl inom alliansen och partiet kommer möta mer motstånd framöver fruktar jag.

Företrädare för den misslyckade skolan finns inom alla partier och det gäller att driva linjen att fakta ska fram och forskning kan förklara varför det blivit så illa. I Mats Ekholms förvarslinje finns mycket forskning som han tar fram för att bevara status quo (http://sites.google.com/site/barnuppropet/ ). Det gäller att göra sammaledes, dvs dra fram fakta i ljuset från pedagogisk forskning av rang. Idag finns tyvärr bara modiga forskare från andra ämnen som orkat se problemen i svensk skola; språkvetaren Inger Enkvist, etnologen Jonas Frykman och statsvetaren Karin Hadenius vad jag vet.

Jan Björklunds iver att komma till rätta med de enorma problem som finns behöver alltså stöd från forskning och därmed vill jag presentera ett förslag:

1. Tillsätt en forskargrupp med ett par doktorander, en halv forskartjänst under en professor vid ett välrenommerat universitet med uppdrag att bearbeta de ovedersägligt dystra fakta om svenska grundskoleelevers resultat (Skolverkets PM till regeringen 090129 ) och Skolverkets rapport 2008 ”Studieresultat i gymnasieskolan - avbrott och slutbetyg utan grundläggande behörighet”. I Svenska Dagbladet 080839 ges en översikt av problemen (www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1639345.svd )

2. Ge gruppen direktiv att analysera materialet utifrån kriterier som de flesta lärare och forskare känner till. Direktiven ska vara vida nog att ge utrymme till olika tolkningar, dvs inget beställningsuppdrag med förutfattade meningar.

3. Gruppen ska sedan ge perspektiv på skolans uppdrag och problem. Lösningar kan presenteras men i sista hand avgöras i vederbörlig demokratisk ordning.

Jag kan bistå med kontakter inom forskarvärlden om det finns behov eller ytterligare förklara mitt förslag.


Hälsningar,

Jan Sjunnesson Rao

Inga kommentarer: